Du lịch Quảng Nam hỗ trợ rất lớn cho dự án Nam Hội An